Czogjal Namkhai Norbu, Adriano Clemente – Najwyższe Źródło

norbu-namkhai-zrodlo

Czogjal Namkhai Norbu, Adriano Clemente

Najwyższe Źródło
Podstawowa tantra dzogczen semde

Wydawnictwo: Norbu

Najwyższe Źródło jest książką o Kundzie Dzialpo, uważanej za fundamentalną tantrę dzogczen. Nauki te były przekazywane od nauczyciela do ucznia przez ponad dwa tysiące lat. Ich celem jest przebudzenie każdej jednostki do jej prawdziwej natury – pierwotnego stanu oświecenia.

Niniejsza praca jest podzielona na trzy części. Pierwsza część opisuje początki i podstawowe zasady, tak jak zostały ujęte w tradycyjnych tekstach dzogczen semde, którego Kundzie Dzialpo jest pismem zasadniczym. Duża część materiału została zaczerpnięta z Vairo Drabag (Bai ro ‚dra ‚bag), biografii wielkiego tybetańskiego nauczyciela i tłumacza Wajroczany, który sprowadził serie dzogczen semde i longde z Oddijany i z Indii do Tybetu w ósmym wieku. Faktycznie pierwsze pięć rozdziałów tej biografii stanowi prawdziwą historię początków dzogczen.

Druga część tej pracy składa się wyłącznie z ustnych nauk udzielonych przez Czogjala Namkhai Norbu: krótkiego wprowadzenia do podstawowych zasad tantry i dzogczen, a następnie zwięzłego przedstawienia najbardziej istotnych punktów każdego z osiemdziesięciu czterech rozdziałów Kundzie Dzialpo. Te nauki zostały przekazane przez Czogjala Namkhai Norbu w Sardynii pod koniec 1977 roku i na początku 1978, kiedy dał przekaz oraz wygłosił ustny komentarz do tej tantry. Czytelnikom, którzy nie są zaznajomieni z buddyzmem tybetańskim, radzi się, aby najpierw przeczytali rozdział „Podstawowe zasady tantry i dzogczen”. Niemniej osoby te powinny posiadać przynajmniej pewną ogólną wiedzę odnośnie buddyzmu hinajany i mahajany.

Trzecia i ostatnia część zawiera fragmenty Kundzie Dzialpo, wybrane, aby umożliwić czytelnikom zbliżenie się do nadzwyczajnego przesłania tego tekstu, przy jednoczesnym uniknięciu pogrążania się w szczegóły, które są trudne do zrozumienia bez pewnej wiedzy z zakresu różnych dziedzin tantry i sutry. Kundzie Dzialpo jest tekstem napisanym przede wszystkim dla pożytku buddyjskich praktykujących i konsekwentnie język i terminologia pochodzą w większości z buddyzmu tantrycznego i sutrycznego. Ważne jest, aby o tym pamiętać podczas lektury tego tekstu.


Więcej na stronie wydawcy »