Contemplatron – „Prabhashvara”

contemplatron-prabhashvara
Już wkrótce nakładem Wrotycz Records ukaże się trzeci album dark-ambientowego projektu Contemplatron zatytułowany „Prabhashvara” („Przejrzyste Światło”). Muzyka jest inspirowana buddyzmem tybetańskim i dzięki połączeniu tradycyjnego instrumentarium (gongi, dzwonki, bębny) ze współczesnym (syntezatory) oraz śpiewami tybetańskich mnichów i mniszek tworzy niezwykłą mistyczną, medytacyjną atmosferę. Materiał został zmasterowany przez Petera Anderssona, znanego z takich projektów muzycznych jak Raison d’Etre, Stratvm Terror czy Necrophorus. Wydawnictwo ma formę eleganckiego digipacka, którego oprawa graficzna nawiązuje do tematu płyty, tworząc razem z muzyką spójną całość.
 
Wizualną zapowiedź płyty można obejrzeć i posłuchać na stronie:
 
 
Przejrzyste Światło jest pojęciem, które ma swoje źródło w Tantrach Najwyższej Jogi. To stan czystej obecności poza konceptualnymi aktywnościami, wrodzony każdej istocie, który kontynuowany jest nieprzerwanie nawet po śmierci poprzez kolejne odrodzenia, a gdy osiągnie się stan buddy stanowi jego podstawę. Tantry opisują, że jest to przejrzysta i świetlista natura, będąca sama w sobie wielką błogością i mądrością. Natury tej nie mogą ogarnąć mroki niewiedzy.
 
Wszystkie zjawiska podobne są mgle lub chmurom na szczytach gór,
a jednak postrzegamy je jak stałe i solidne rzeczy.
Dharmarakszita
~ Koło Ostrego Oręża ~

 

Umysł Przejrzystego Światła to podstawowa świadomość wszystkich istot, począwszy od tych, które przebywają w światach piekielnych, aż po buddów. To stan umysłu, w którym każdy umiera i rodzi się – doświadczenie to pojawia się w momencie śmierci oraz w chwili poczęcia. Większość istot doświadcza umysłu Przejrzystego Światła w sytuacjach, kiedy nie mają nad nim żadnej kontroli i nie rozpoznają go, takich jak: śmierć czy zasypianie. Natomiast buddowie funkcjonują wyłącznie na tym poziomie, nieprzerwanie przebywają w stanie Przejrzystego Światła, urzeczywistniając pustość w sposób całkowicie niedualistyczny, a wszystkie dualistyczne zjawiska są ich emanacjami wypełniającymi Wszechświat dla pożytku innych.
Daniel Cozart
~ Najwyższa Joga-tantra ~
 
 
Głęboka tantryczna koncepcja Czystego Światła bądź Przejrzystego Światła odnosi się do stanu umysłu doświadczanego w ogólności przez wszystkich ludzi w chwili śmierci, zaawansowani praktykujący jogę przeżywają ów stan w najwyższych poziomach spełniającej fazy praktyki medytacyjnej, z kolei oświecone istoty doświadczają stanu Przejrzystego Światła nieprzerwanie. Ciekawostką jest to, że owa bardzo subtelna mentalna promienność towarzyszy, jak się powszechnie wierzy lecz niezbyt często wspomina o tym, bardziej przyziemnym okolicznościom: omdleniu, kichaniu czy podczas orgazmu, a także na krótko przed zaśnięciem i przebudzeniem ze snu.
Bryan J. Cuevas
~ Tajemna historia Tybetańskiej Księgi Umarłych ~
 
  
Umysł jest pozbawiony umysłu, jako że naturą umysłu jest Przejrzyste Światło.
Budda Siakjamuni
~ Doskonałość Mądrości Spisana w Osiemdziesięciu Tysiącach Wersów ~
 
 
W ramach buddyjskiego systemu filozoficznego Środkowej Ścieżki (madhjamika) wyróżnia się dwa poglądy znane jako rangtong („pustość własnej natury”) i szentong („pustość inego”). Pogląd rangtong skupia się na pustej naturze zjawisk („umysł jest pozbawiony umysłu”), natomiast pogląd szentong podkreśla brak ostatecznej egzystencji zjawisk, jednocześnie wskazując na niezmienną, czystą, oświeconą naturę stanu buddy („naturą umysłu jest Przejrzyste Światło”).
 
Wrotycz Records
www.wrotycz.com