O religii i nauce raz jeszcze – wokół koncepcji „nauki kontemplatywnej”

Buddyzm i nauka

 W numerze 1/2011 kwartalnika „Nauka” wydawanym przez Polską Akademię Nauk ukazała się praca dr Radosława Kossakowskiego p.t. O religii i nauce raz jeszcze – wokół koncepcji „nauki kontemplatywnej”.

 W artykule przedstawiono rolę buddyzmu w rozwoju nauk o umyśle.  Autor uważa, iż istnieje możliwość współpracy pomiędzy buddystami i naukowcami, przedstawia także przykłady takich działań pomiędzy XIV Dalajlamą a psychologami i neurobiologami, którzy od ponad dwóch dekad prowadzą serie doświadczeń nad skutkami długoletniej praktyki medytacyjnej. Badania wykazały, że tego rodzaju ćwiczenia prowadzą do istotnych zmian w strukturze mózgu, a tę jego zdolność określono mianem „neuroplastyczności”. Wyniki badań umożliwiają opracowanie systemu pomocy osobom cierpiącym na depresję lub zaburzenia obsesyjno-kompulsywne. Istnieją dowody, że medytacyjny trening umysłu zmniejsza występowanie tego rodzaju zaburzeń. W pracy przedstawiono także ideę „laboratorium w umyśle” pozwalającą badać naukowcom wpływ długoletniej medytacji na funkcjonowanie ludzkiego mózgu.