Lama Tsering Rinpocze – Warszawa, Kraków, 6-12 marca 2014

03-lamatsering

Fundacja Sam Dżub Ling, Tibet House „Acala” oraz sangha Drikung Kagyu Poland zapraszają w marcu na spotkania z Lamą Tseringiem Rinpocze do Warszawy i Krakowa.


Lama Tsering Rinpocze – jest lamą-rezydentem w Drikung Garchen Institut w Monachium. Ukończył studia w głównym klasztorze Drikung-Kagju w Dehra Dun w Indiach. Po ukończeniu wstępnych praktyk Drikung Jangzab i Longczien Njingthig otrzymał nauki poła i dzogczen. W czasie trwającego 100 dni odosobnienia praktykował tonglen. Ponadto ukończył tradycyjne trzyletnie odosobnienie zawierające praktyki pięcioczęściowej ścieżki mahamudry i Sześciu Jog Naropy. Następnie od Jego Świątobliwości Czetsanga Rinpocze i Jego Eminencji Garczena Rinpocze otrzymał tytuł drubpön – mistrz odosobnień. Na prośbę Jego Eminencji Garczena Rinpocze od 2002 roku Lama Tsering przebywa w Niemczech i prowadzi regularne praktyki i pudże w Drikung Garchen Institut w Monachium, przekazuje nauki i inicjacje, jak również opiekuje się osobami odbywającymi odosobnienia. Lama Tsering Rinpoche jest też opatem polskiej sangi Garczena Rinpocze – Drikung Kagyu Poland – zarejestrowanej w Misji Buddyjskiej “Trzy Schronienia” w Polsce.

Więcej informacji na Facebooku »