Czamtrul Rinpocze – Szczecin, Warszawa, Kraków, 12-19 marca 2014

02-jechamtrul

Fundacja Sam Dżub Ling oraz Tibet House „Acala” zapraszają w marcu na spotkania z Czamtrulem Rinpocze do Warszawy, Szczecina i Krakowa.


Czamtrul Lobsang Gjatso jest lamą ze szkoły njingma, urodził się we Wschodnim Tybecie. Został rozpoznany w młodym wieku jako wcielenie drugiego Kathok Cyamtrula Pema Nangsal Dordże Rinpocze z klasztoru Mardo Taszi Czoling, filii klasztoru Kathok. Mając 14 lat Rinpocze przyjął ślubowania świeckie u swego rdzennego guru, mistrza dzogczen Naldzior Jesze Łangczuk Rinpocze. Otrzymał od niego nauki o praktykach wstępnych a następnie studiował nauki tummo i dzogczen. W tym czasie wyruszył również na pięciomiesięczną pielgrzymkę połączoną z pokłonami. W klasztorze Larhong studiował pod opieką Jego Świątobliwości Dzigme Phuntsoka Rinpocze, swego drugiego rdzennego lamy. Po zakończeniu studiów otrzymał tytuł khenpo (doktora filozofii buddyjskiej) w Instytucie Serta Lharong.

Pod koniec 1996 roku Czamtrul Rinpocze opuścił Tybet, przez ostatnie 16 lat nauczał tysiące tybetańskich mnichów i uczniów z zagranicy w Tybecie, Indiach, Niemczech, Izraelu, Włoszech, RPA, USA, Grecji i innych krajach.

Więcej informacji na Facebooku »