J.Ś. Lhalung Sungtrul Rinpocze – Warszawa, 4-9 kwietnia 2014

04-lhalung

Cykl nauk i inicjacji udzieli w Warszawie J.Ś. Lhalung Sungtrul Rinpocze

Jego Świątobliwość Lhalung Sung­trul Rin­pocze jest jedenastą inkar­nacją mowy ter­tona–króla: Pema Lingpy z Buthanu. Wizyta Rinpocze w Warszawie jest unikalną okazją do spo­tkania Rin­pocze, który przyjeż­dżając do Fran­cji wyjąt­kowo odwiedzi rów­nież Polskę.

W trak­cie swojej pierwszej wizyty w Polsce Rin­pocze udzieli nauk i inicjacji Ośmiu Manifestacji Pad­masam­bhawy znanej jako Lama Norbu Gjatso (Lama – Ocean Klej­notów) oraz inicjacji Guru Dragpo Tsal (groźna forma Guru Rin­pocze).

Organizatorem wizyty jest polska sangha Yeshe Khorlo.

Więcej informacji na stronie organizatora »