Apel o wsparcie wydawnictwa Rogaty Budda

rogatybudda-apel16.08.2014

Drodzy przyjaciele, buddyści i sympatycy buddyzmu,

Po 14 miesiącach od rozpoczęcia działalności wydawnictwa Rogaty Budda możemy ocenić jego kondycję na polskim rynku książek w oparciu o dane z ostatniego roku. Diagnoza jest następująca: przychody ze sprzedaży książek dostępnych w naszej księgarni internetowej wystarczają jedynie na pokrycie bieżących kosztów utrzymania wydawnictwa, środki nie kumulują się, utrudniając tym samym zebranie funduszy na druk kolejnych tytułów. Wynika to poniekąd z ogólnej słabej kondycji rynku książek w Polsce, ale przede wszystkim z niszowego profilu naszego wydawnictwa.

Dzięki wsparciu Khyentse Foundation dysponujemy środkami, które umożliwią wydanie jeszcze w tym roku dwóch książek objętych grantem, a mianowicie „Blask oświecenia” i „Obecność Mistrzów”.

W tegorocznym planie wydawniczym mamy również książkę „Gorący oddech dakini” autorstwa Judith Simmer-Brown. Biorąc jednak pod uwagę niski poziom sprzedaży wydanych dotychczas tytułów oraz niewielkie zainteresowanie przedsprzedażą „Gorącego oddechu dakini”, szukamy innych rozwiązań, które pozwoliłyby zebrać sumę ok. 9000 zł potrzebną do pokrycia kosztów druku tego tytułu.

Dlatego zwracamy się do Was z prośbą o finansowe wsparcie. Liczy się każda, nawet relatywnie niewielka wpłata. Gdyby każda osoba czytająca ten apel przekazała 10 zł, nasza zbiórka zakończyłaby się w ciągu tygodnia.

Akcja zbierania funduszy będzie trwała do końca roku 2014, a ewentualne nadwyżki zostaną przeznaczone na wydanie kolejnych tytułów, nad którymi trwają prace translatorskie, są to m.in. autobiografia Dilgo Khjentse Rinpocze, dwie nowe książki Matthieu Ricarda, biografia X Karmapy…

Jeśli to, co robimy, uważacie za godne wsparcia, prosimy o dokonanie przelewu na nasze konto bankowe lub za pośrednictwem serwisu PayPal.

Z góry serdecznie dziękujemy Wam za wszelką pomoc!

Zespół Wydawnictwa Rogaty Budda.

Idea Bank
Dane do przelewu bankowego:
Wydawnictwo ROGATY BUDDA
Bank: Idea Bank
Nr rachunku: 31 1950 0001 2006 0530 2923 0002
Tytuł wpłaty: Darowizna

Akceptujemy płatności PayPal
Formularz wpłaty PayPal – kliknij.
W rubryce „Do (Adres e-mail odbiorcy)” proszę wpisać nasz adres mejlowy:
info@rogaty-budda.pl

Więcej informacji na stronie wydawnictwa »