Mistrzynie życia duchowego. Buddyzm, Sri Lanka, rewolucja.

mistrzynie-470x260px_dofinansuj2

„Mistrzynie życia duchowego. Buddyzm, Sri Lanka, rewolucja.” to film dokumentalny będący świadectwem odradzania się tradycji święcenia kobiet na mniszki buddyjskie na Sri Lance.

Co się stało, że ta tradycja wygasła, a teraz się odradza? Czy i dlaczego ludziom potrzebne są kobiety w duchowieństwie? Jak wygląda życie w buddyjskim kobiecym klasztorze?

Czego my żyjący w katolickiej Polsce, gdzie kobieta nie może otrzymać święceń kapłańskich, możemy nauczyć się od mniszek na Sri Lance?

Czy w naszym zaganianym, podporządkowanym hasłom „ja chcę, ja muszę mieć” świecie, jest miejsce na nauki Buddy? Czy i jakie możemy czerpać z nich korzyści?

Aby odpowiedzieć na te pytania spędzimy na Sri Lance trzy miesiące. Będziemy mieszkać i praktykować w buddyjskich kobiecych klasztorach. Owocem tego doświadczenia będzie film dokumentalny. Dofinansuj jego produkcję.

Małgorzata Dobrowolska,
Magdalena Juszczyk

Więcej informacji na fejsbook’owej stronie projektu ».

Strona projektu na portalu PolakPotrafi.pl ».

Więcej informacji na portalu Sasana.pl ».