Lama Walli – wykład otwarty, 18.05.2018 – Warszawa

Lama Walli

Polska sangha Khyenkong Karma Kagyu serdecznie zaprasza na wykład otwarty z lamą Walli.

Lama Walli praktykowała przez 15 lat na odosobnieniu pod przewodnictwem Wielkiego Mistrza Gendyna Rinpoche. W 1986 roku Gendyn Rinpoche powierzył jej obowiązki Lamy i od tego czasu towarzyszy ona studentom, którzy praktykują na odosobnieniach. W 1996 roku Gendyn Rinpoche zainicjował powstanie ośrodka odosobnieniowego dla osób świeckich w Dordogne we Francji, w którym udzielał wskazówek. Lama Walli asystuje na ścieżce rozwoju w ośrodku, zarówno w zakresie krótkich i dłuższych indywidualnych odosobnień jak rownież odosobnienień 3 letnich. Jej mąż, Lama Chris od 2001 roku praktykuje pod jej opieką, na odosobnieniach, jest też nauczycielem w Dhagpo Mandala. Szamar Rinpoche, również wyznaczył go na instruktora w ośrodkach Bodhi Path. Każdego roku oboje spędzają 6 miesięcy na odosobnieniu medytacyjnym, resztę czasu poświęcając na prowadzenie kursów w różnych ośrodkach europejskich linii Karma Kagyu pod patronatem XVII Karmapy Trinleya Thaye Dorje i Szamara Rinpoche.

Sanga Beru Khyentse