Tag Archives: kagju

Lama Dżampa Thaje – 30 kwietnia – 5 maja 2019, Warszawa

Khenpo Chochok_poster

Polska sangha Dziamgona Kongtrula i Beru Khjentse Rinpocze zaprasza na publiczny wykład w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego oraz majowy kurs z lamą Dżampa Thaje:

30 kwietnia godz. 19:00 Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie Wykład publiczny „Czy buddyzm jest religią?”

Program kursu:

1-3 maja (9:30 – 12:00 i 14:00 – 16:30) „Drogocenna Ozdoba Wyzwolenia” Gampopy
W czasie kursu omawiane będzie arcydzieło buddyzmu tybetańskiego, przedstawiające kompletny fundament nauk i praktyk – od początku / pierwszego kroku aż do osiągnięcia stanu buddy / oświecenia. Program obejmuje zagadnienia dotyczące natury buddy, znalezienia duchowego nauczyciela, karmy, pielęgnowania bodhiczitty, rozwijania sześciu doskonałości (paramit), dziesięciu bhumi bodhisattwy, doskonałego stanu buddy oraz aktywności buddy.

4-5 maja (9:30 – 12:00 i 14:00 – 16:30) „Mądrość na wygnaniu”. W trakcie dwóch dni wykładów omawiane będą interesujące zagadnienia istotne dla wszystkich podążających ścieżką do oświecenia: nasze wyobrażanie sobie że zrozumieliśmy nauki buddyjskie, zanim czegokolwiek się o nich dowiemy; dlaczego ludzie tracą zaufanie do Dharmy z powodu niezrozumienia podstawowych nauk; jak właściwie uczymy się Dharmy od wykwalifikowanych mistrzów; medytacja – serce Ścieżki i jej działanie rozpuszczające pomieszane poglądy i egoizm.

W zależności od ilości rezerwacji, kurs odbędzie się w Ośrodku, w Centrum Warszawy, lub w wynajętej sali, również w Centrum. Tę informację podamy w połowie kwietnia. Więcej informacji na stronie organizatora KhyenKong Karma Kagyu Polska.

BIOGRAFIA

Lama Dżampa Thaje urodził się w Anglii w roku 1952. W wieku 20 lat został uczniem Karma Trinleja Rinpoche, a rok później spotkał Jego Świątobliwość Sakja Trinzina. Karma Thinlej Rinpocze udzielił Lamie Dżampa Thaje licznych inicjacji, przekazów i nauk w tradycjach linii Kagju, Sakja, Ningma i Kadam, spośród których warto wymienić zbiór inicjacji wadżrajany znanych jako Sto Saddhan Bari Lhotsały, Sto Nauk Lodziong, kompletny cykl Kynciok Cidy oraz liczne teksty filozoficzne szkoły kagju.

„Mój regent – Lama Dżampa Thaje – jest jednym z największych zachodnich nauczycieli Dharmy. Otworzyliśmy razem wiele ośrodków buddyjskich w Wielkiej Brytanii. Udziela on również nauk w całej Europie. Jest nie tylko wybitnym naukowcem, ale również wielkim praktykującym Dharmę.”
Karma Thinlej Rinpocze, List milenijny, Toronto 1999

Jego Świątobliwość Sakja Trizin udzielił Lamie Dżampa Thaje wielu inicjacji i przekazów wszystkich czterech klas tantr, z których szczególną uwagę warto zwrócić na Trzynaście Złotych Dharm, Lamdre Tsoksze, ezoteryczne nauki Wadżrajogini, Przekaz Dzionang osiemdziesięciu czterech mahasiddhów oraz Sto Jeden Sadhan Narthang.

Trzecim najważniejszym mistrzem w edukacji Lamy Dżampa Thaje był Ngor Phende Szabdrung Rinpocze (urodzony w roku 1934), od którego Lama Dżampa otrzymał liczne inicjacje, przekazy i nauki, między innymi Wadżrajogini, Wadżrapani i Białej Tary. W roku 1975, po ukończeniu praktyk wstępnych mahamudry w linii Kagju, Lama Dżampa odbył odosobnienie w celu urzeczywistnienia fazy budowania i spełnienia Kynciok Cidy oraz odosobnienie Amitabhy. Przez kolejne lata ukończył odosobnienia Białej Tary, Wadżrajogini oraz Hewadżry – głównych praktyk linii Sakja.

„Chciałbym wyrazić swoje uznanie dla Lamy Dżampa Thaje za jego niesłabnący entuzjazm i wysiłek wkładany w szlachetną działalność udostępniania Dharmy zainteresowanym i zachęcam go do kontynuacji tej wspaniałej pracy”.
J.Ś. 41 Sakja Trizin w słowie wstępnym do „Rain of Clarity” marzec 2005 r.

W roku 1975, po wizycie Jego Świątobliwości XVI Karmapy w Manchesterze oraz z błogosławieństwem Karma Thinleja Rinpocze, Lama Dżampa Thaje założył pierwszą ogólnoświatową sieć ośrodków i grup buddyjskich zajmujących się studiowaniem i praktykowaniem nauk tradycji Kagju i Sakja. W roku 1977 Lama Dżampa został powołany przez Karma Thinleja Rinpocze „regentem Dharmy”, a następnie w roku 1988 – po ukończonych koniecznych odosobnień i studiów –powierzono mu tytuł i obowiązki lamy, w tym prawa udzielania przekazów mocy Wadżrajany. Od tamtej pory Lama Dżampa podróżuje po wielu krajach udzielając licznych nauk i inicjacji oraz zakładając ośrodki i grupy medytacyjne. W sierpniu 1989 założony został europejski ośrodek odosobnieniowy Sakya Changlochen Ling. Wtedy również Karma Thinlej Rinpocze nadał całej organizacji wspólną nazwę: „Dechen”, pochodzącą z pierwszego wersu poematu napisanego przez Rinpocze: „Wielka radość (deczen) to antidotum na lenistwo”, obecnie mającej ośrodki w USA, Meksyku i Niemczech, Francji i Wielkiej Brytanii.

Przed swoją śmiercią w czerwcu 2014 r., Szamar Rinpocze, który naprzemiennie z Jego Świątobliwością Karmapą jest dzierżycielem linii przekazu Kagju, zaprosił Lamę Dżampa Thaje, by udzielał nauk i inicjacji w jego ośrodkach Bodhi Path na całym świecie. Od tamtej pory, spełniając życzenie Szamarpy, Lama Dżampa odwiedza ośrodki Boddhi Path w USA i Europie.

Lama Dżampa Thaje jest autorem wielu publikacji takich jak „Garland of Gold” (1990), „Way of Tibetan Buddhism” (2001) oraz „Rain of Clarity” (2006). Jego książki i eseje przetłumaczone zostały na języki: francuski, niemiecki, polski, hiszpański, portugalski i bułgarski. Uzyskał on doktorat nadany przez Uniwersytet w Manchester za swoją pracę o religijnej historii Tybetu. Przez ponad dwadzieścia lat wykładał na University of Manchester oraz Manchester Metropolitan University. Był redaktorem i autorem wstępu do książki autorstwa Karma Thinleja Rinpocze „The History of the Sixteenth Karmapas of Tibet” (1980) oraz autorem haseł dotyczących religii tybetańskich w The Dictionary of Religions (1980). W roku 1974 Jego Świątobliwość XVI Dzialła Karmapa powołał Lamę Dżampa Thaje jako członka Karma Kagyu Trust (UK) i obecnie jest on członkiem wydziału nauczania w Międzynarodowym Instytucie Buddyjskim Karmapy (KIBI) w Delhi. W roku 2010 Lama Dżampa został zaproszony do uczestniczenia w światowym szczycie buddyjskim „The World Buddhist Summit” jako najwyższy rangą przedstawiciel buddyzmu w Wielkiej Brytanii. Organizacja ta założona została w roku 1998 w Japonii w celu skupienia trzech głównych tradycji buddyzmu (therawady, mahajany i wadżrajany) i promowania nauk Buddy jako narzędzia przynoszącego pokój na świecie.

Lama Dżampa Thaje wraz z rodziną mieszka w Bayswater w Londynie. Każdego roku udziela on licznych nauk i inicjacji zarówno w „Dechen” jak i w innych organizacjach buddyjskich, a także – na życzenie swoich uczniów – licznych wywiadów.

“Rozprzestrzeniasz lekarstwo Dharmy, pokonujące zło i cierpienie,
Przez wyjaśnienia, debaty i prace,
Uczniu Siakjamuniego, strażniku istot, których liczba jest nieograniczona jak przestrzeń,
Najwyższy uczony, Lamo Dziampa, oby Twoje życie było długie”.

Fragment „Modlitwy o długie życie Lamy Dziampa Thaje” skomponowanej przez Karma Thinleja Rinpocze.

Lama Tsultrim Allione – 23-25 listopada 2018, Warszawa

banner-tsultrim-allione

Polska sangha Tara Mandala zaprasza na wykład oraz kurs medytacyjny z lamą Tsultrim Allione:

Wykład „Na imię jej Mądrość. Podróż przez mandalę oświeconej kobiecości”
Piątek, 23 listopada, g. 19-20.30

Sabczu Rinpocze, 26-30.10.2018 – Warszawa

Sabczu Rinpcoze_baner 470x260

Sabczu Rinpoche

Polska sangha Dziamgona Kongtrula i Beru Khjentse Rinpocze zaprasza na jesienny kurs z Sabczu Rinpocze:
26.10, godz. 18:30 – wykład: „Bodhiczitta relatywna i absolutna”
27.10, godz. 10.00-18:00 – „Źródło Inspiracji” cz.1
28.10, godz. 10.00-18:00 – „Źródło Inspiracji” cz.2
Podczas kursu będziemy poddawać analizie tekst „Relacja uczeń-nauczyciel” napisany przez Dziamgona Kongtrula Lodro Thaje. Sabczu Rinpocze omówi klasyfikacje i cechy Nauczyciela oraz cel nauczania w bodhisattwajanie, w tym wadżrajanie.

29.10, godz. 10.00-18:00 – retrit Zielonej Tary
30.10, godz. 10.00-18:00 – retrit Zielonej Tary
Retrit o charakterze otwartym, tekst praktyki Zielonej Tary dostępny będzie przed kursem.

Więcej informacji na stronie organizatora KhyenKong Polska.
=====
Sabczu Rinpocze urodził się w Nepalu. Został oficjalnie rozpoznany przez 14. Szamara Rinpocze, jako 5. inkarnacja Sabczu Rinpocze podczas inicjacji Tersar, udzielanych w Nagi Gompa przez nieżyjącego już Tulku Urgjena Rinpocze. Młody Rinpocze został przedstawiony wszystkim obecnym, w tym czterem regentom oraz wielu innym wielkim lamom linii Karma Kagyu. Formalna intronizacja odbyła się dwukrotnie, najpierw w Rumteku, a następnie w klasztorze Swayambhu.

W młodym wieku Rinpocze zamieszkał w klasztorze Swayambhu i rozpoczął naukę języka tybetańskiego oraz podstawowych praktyk linii Karma Kamtsang. Otrzymał wiele inicjacji, czytanych przekazów i instrukcji od największych mistrzów począwszy od Tulku Urgjena Rinpocze (Zbiór Nowej Skarbnicy), Dilgo Khyentse Rinpocze (3 zbiory Dzogczen), Tengi Rinpocze (czytany przekaz Tendziur, przekłady traktatów), Njenpy Rinpocze (czytany przekaz Kandziur, przekłady nauk Buddy), Thrangu Rinpocze (Kagyu Ngak Dzö, przekazy mocy Skarbnicy Tantr), Penora Rinpocze (Rinczien Terdzö, Skarbnica Drogocennych Term), Sakja Trizina Rinpocze (Druptab Kuntu, Zbiór Sadhan), Ludinga Khenczena Rinpocze (Gjude Kuntu, Zbiór Tantr) a przede wszystkim Szamara Rinpocze (przekazy mocy i czytany przekaz Czigszie Kundröl, zbiór inicjacji pochodzących od 9. Karmapy Łangcziuka Dordże). Otrzymał też wiele praktycznych wskazówek od różnych, wykwalifikowanych mistrzów medytacji. Studiował pisma i traktaty filozoficzne u boku Khenpo Szenpena oraz Khenpo Czödraka Rinpocze w Karmapa International Buddhist Institute (KIBI) w New Delhi.

Spędził rok w Pharping praktykujac czöd. W wieku osiemnastu lat odbył tradycyjne, trzyletnie odosobnienie pod kierunkiem Maniwy Szieraba Gjaltsena Rinpocze. Wtedy też Sabczu Rinpocze otrzymał przekazy Karma Kamtsang tradycyjnie praktykowane na odosobnieniach. Po zakończeniu odosobnienia Rinpocze zaczął podróżować i uczyć w Europie i Ameryce Północnej.

W międzyczasie Rinpocze ukończył też studia na kierunku Film and Media Production w Kanadzie. Aktywność Rinpocze koncentruje się zarówno na osobistych odosobnieniach jak i nauczaniu Dharmy w Azji i Europie.

Garczen Triptrul Rinpocze – 22-28 sierpnia 2018, Warszawa

drikung-garczen

Polska sangha Garczena Rinpocze z linii drikung kagju zaprasza pod koniec sierpnia na kurs w Warszawie.
Miejsce kursu: Warszawa, Centrum Prasowe Foksal, ul. Foksal 3/5

Program:

Piątek 24.08.18
15:30 – 17:00 Yamantaka – nauki
17:30 – 18:45 Wykład (temat podamy wkrótce)
19:00 – 20:00 Ceremonia Schronienia

Sobota 25.08.18
11:00 – 13:00 Yamantaka – inicjacja
13.00 – 13.45 – Aukcja na rzecz Fundacji Garchena Rinpocze
16:00 – 18:00 Yamantaka – nauki

Niedziela 26.08.18
11:00 – 13:00 5-częściowa Mahamudra – inicjacja
16:00 – 18:00 Milarepa Tsog i pożegnanie

Aktualny program na stronie organizatora ośrodek Drikung Samten Choling.

Sey Rinpocze – Sopot, 11-19 września 2017

sey

W dniach 11-19 Wrzesień 2017r. w Polsce wizytować będzie Jego Eminencja Sey Rinpocze. Poprowadzi intensywne odosobnienie z naukami i praktyką.

Dzigme Rinpocze – Warszawa, 8-10 września 2017

dzigme

Buddyjski Związek Diamentowej Drogi Linii Karma Kagyu serdecznie zaprasza na kurs z Dzigme Rinpocze, który odbędzie się w Warszawie we wrześniu.

Nedo Rinpocze – Kuchary, 10-16 lipca 2017

banner-nedo-rinpocze-05

Buddyjski Związek Diamentowej Drogi Linii Karma Kagyu serdecznie zaprasza na kurs letni w Kucharach w dniach 10-16 lipca 2017.

Sabczu Rinpocze – Warszawa, 11-13 sierpnia 2017

sabczu

Polska sangha Beru Khjentse Rinpocze zaprasza na cykl nauk, których udzieli Sabczu Rinpocze – nauczyciel i mistrz medytacji szkoły karma kagju.

Tulku Tsejang Rinpocze – Warszawa-Wesoła, czerwiec 2016

tulku-tsejang

Polska sangha Beru Khjentse Rinpocze zaprasza na cykl nauk, których udzieli Tulku Tsejang Rinpocze – wykładowca z KIBI, nauczyciel i mistrz medytacji szkoły karma kagju.

Khenpo Czoczok – Warszawa-Wesoła, czerwiec / lipiec 2017

khenpo-chochok

Polska sangha Beru Khjentse Rinpocze zaprasza na cykl nauk, których udzieli Khenpo Czoczok – wykładowca z KIBI, nauczyciel i mistrz medytacji szkoły karma kagju.

Lama Ole Nydahl – Wrocław, 7-9.04.2017

Lama Ole Nydahl - Wrocław

Serdecznie zapraszamy na weekendowy kurs buddyjski z Lamą Ole Nydahlem, który odbędzie się we wrocławskiej Hali Stulecia dniach 7-9 kwietnia 2017.

Lama Ole Nydahl – Warszawa, 18-20.03.2016

ole-wawa

Serdecznie zapraszamy na weekendowy kurs buddyjski z Lamą Ole Nydahlem, który odbędzie się w Warszawie dniach 18-20 marca 2016.

Lama Ole Nydahl – Wrocław, 19-20 grudnia 2015

2015-12-ole

Serdecznie zapraszamy na weekendowy kurs buddyjski z Lamą Ole Nydahlem, który odbędzie się we Wrocławiu dniach 19-20 grudnia 2015.

Festiwal Buddyjski „Przestrzeń Umysłu” – KRAKÓW, 15-22.10.2015

00-pu-logo-big

Co roku festiwale organizowane przez Fundację Stupa House odbywają się w wielu miastach Polski. W programie krakowskiego festiwalu zaplanowano wiele interesujących wydarzeń: wystawy, wykłady, debaty, prezentacje multimedialne oraz warsztaty medytacyjne.

Sakjong Mipham Rinpocze – Kraków, 25-27.09.2015

2015-08-sakjong

Szambala Polska zaprasza na spotkania z Sakjongiem Miphamem Rinpocze do Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Lama Ole Nydahl i Szierab Dzialtsen Rinpocze – Kuchary, 2-6 lipca 2015

03-ole-szerab

Buddyjski Związek Diamentowej Drogi Linii Karma Kagyu serdecznie zaprasza na kurs letni w Kucharach w dniach 29 czerwca – 6 lipca 2015.

Khandro Rinpocze – Grabnik, 12-14 czerwca 2015

03-khandro-tromanagmo

Khandro Rinpocze podczas swojej wizyty udzieli abhiszeki Tromy Nagmo oraz nauk mahamudry.

Namkhai Norbu Rinpocze – Warszawa, lato 2015

02-namkhai-norbu

Międzynarodowa Wspólnota Dzogczen zaprasza w dniach 31 lipca – 2 sierpnia 2015 do Warszawy na kurs dzogczen, który poprowadzi Namkhai Norbu Rinpocze.

Festiwal „Przestrzeń Umysłu” – Łódź, 16-22 marca

przestrzen-umyslu-festiwal-buddyjski

W dniach 16 – 22 marca 2015 odbędzie się w Łodzi Festiwal Kultury Buddyjskiej „Przestrzeń Umysłu”: wykłady, warsztaty i wernisaż fotografii.

Lama Ole Nydahl – Warszawa, 28-29 marca 2015

ole2015

Serdecznie zapraszamy na weekendowy kurs buddyjski z Lamą Ole Nydahlem, który odbędzie się w Warszawie dniach 28-29 marca 2015.